Tugas Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29 Di Pelbagai Kementerian dan Pejabat Malaysia

Tugas Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29 Di Kementerian Dalam Negeri

  • Membuat pemeriksaan ke atas premis-premis yang menjalankan aktiviti menyewa, menjual atau mengedar filem di bawah Akta Filem (Penapisan) 1952 (Pindaan 1980),
  • Menjalankan siasatan kes-kes rampasan dan menjalankan tugas-tugas pendakwaan di Mahkamah.

Tugas Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29 Di Kementerian Pengangkutan

  • Menjalankan tugas-tugas operasi dan penguatkuasaan, pendakwaan mahkamah, perlesenan dan ujian memandu serta pendaftaran kenderaan.

Tugas Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29 Di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

  • Menjalankan pemeriksaan ke atas premis-premis perniagaan bagi menguatkuasakan undang-undang di bawah akta-akta berkaitan, memproses permohonan lesen barang-barang berjadual dan
  • Menjalankan tugas-tugas penyerahan/penentuan Akta-akta Timbang dan Sukat.

Tugas Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29 Di Kementerian Pertanian (Jabatan Perkhidmatan Haiwan)

  • Bertanggungjawab membantu mengurus Pentadbiran am dan Kewangan Bahagian/ Cawangan Penguat Kuasa Negeri,
  • Menjalankan pemeriksaan perisikan, serbuan dan kes-kes pendakwaan mahkamah.

Anda Calon Exam KP29?

Adakah anda merupakan salah seorang calon exam KP29? Masih tak tahu format ujian psikometrik terkini daripada pihak SPA? Sila klik butang di bawah untu baca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *